Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms paieška EĮT renginiuose

Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0127

Projekto tikslas – plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.). Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą, įpareigojantį pareiškėją ir tarptautinį partner kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0127

Priemonė Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „Inoconnect“

Kontaktai: