Skandytuvų LAK-17A mini ir LAK-17B FES mini sertifikavimas

Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-02-0052

Projekto tikslas – Didinti įmonės eksportą tikslinėse rinkose. Europos aviacijos saugumo agentūros (EASA) sklandytuvų saugumo reikalavimų atitikties sertifikatai išplėstų produktų rinką Europoje ir pasaulyje.

Finansuojama iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto “Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 “Expo sertifikatas LT”

Kontaktai: