Skandytuvo LAK-17C FES sertifikavimas

Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-03-0033

Projekto tikslas – didinti įmonės eksportą tikslinėse rinkose. Europos saugumo agentūros (EASA) sklandytuvų saugumo reikalavimų atitikties sertifikavimas išplėstų rinką Europoje ir pasaulyje.

Finansuojama iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto “Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 “Expo sertifikatas LT”

Kontaktai: