Skandytuvo LAK-17C FES sertifikacimas

Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-03-0033

Projekto tikslas – didinti įmonės eksportą tikslinėse rinkose. Europos saugumo agentūros (EASA) sklandytuvų saugumo reikalavimų atitikties sertifikavimas išplėstų rinką Europoje ir pasaulyje.

Finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų

Kontaktai: