PRANEŠIMAS – ANNOUNCEMENT

  • Reading time:3 mins read

UAB „Sportinė aviacija ir Ko“ įgyvendina projektą pagal paraišką  2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės  Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-03-0033 dėl projekto „Sklandytuvo LAK-17C FES sertifikavimas“  finansavimo.

Siūlome atlikti bandymus ir pagal jų rezultatus parengti sklandytuvo – LAK-17C FES sertifikavimo medžiagą, būtiną pagal EASA CS-22 reikalavimus.

Paslaugos apima žemiau išvardintų bandymų atlikimą ir bandymų duomenų dokumentų parengimą:

  1. Sklandytuvo LAK-17C FES antžeminiai ir pradiniai bandymai ore.
  2. Sklandytuvo LAK-17C FES triukšmo bandymai.
  3. Statiniai sklandytuvo LAK-17C FES elementų bandymai ir atsparumo analizė.
  4. Sklandytuvo LAK-17C FES skraidyminiai bandymai.

Papildoma informacija:

LAK-17C FES  –  sklandytuvo LAK-17B FES modifikacija, kuriam reikia atlikti  bandymų duomenų dokumentų parengimą;

Dokumentacija turi būti paruošta pagal Lietuvišką teisinę bazę  Anglų kalba.

Pageidautina kompanija turinti patirtį produktų EASA sertifikavime.

Laukiame pasiūlymų iki 2020 m. gegužės 14 d.

UAB “Sportinė aviacija ir Ko” implements the project according to the application for 2014-2020. Action 3 of Priority 3 “Promoting the Competitiveness of Small and Medium-Sized Businesses” of the European Union Funds Investment Action Program Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-03-0033  for the project ” LAK-17C FES gliders certification” project.

We propose testing and, based on their results, prepare certification material for LAK-17C FES Certification include the execution of the following tests and the preparation of test data documents:

  1. Glider LAK-17C FES ground and initial tests in air.
  2. Glider LAK-17C FES noise tests.
  3. Static testing and resistance analysis of LAK-17C FES elements.
  4. Flight tests of the glider LAK-17C FES.

Additional information:

LAK-17C FES – a modification of the glider LAK-17B FES, which requires the preparation of test data documents;

The documentation must be prepared in accordance with the Lithuanian legal framework in Lithuanian and English languages.

A company with experience in EASA certification is desirable.

We are waiting for proposals until May 14, 2020.